SnapsVisor 24

Snapsvisan: I vänners lag

Melodi: Tre trallande jäntor

Vi äro ett lag utav vänner
som önska att läska vår gom.
Vi taga små nubbar som bränner
tills flaskan blir alldeles tom,
tom, tom, tom.
För nubbar vill vi ha
ja, nubbar ska vi ta,
båd` helan och halvan
och terserna!
För nubbar vill vi ha
ja, nubbar ska vi ta,
båd’ helan och halvan och terserna!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet