SnapsVisor 24

Snapsvisan: I lingonröd stuga

Melodi: Calle Schewens vals

I lingonröd stuga i Kronobergs län Där furorna susar på mon Och bönderna svär över stenhård morän och håller sig stadigt till tron. Där läser man Luther och tar sig en sup, och brinner i andens domän. Betänk, käre vän, även du har ett djup Låt luttringen komma dithän!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet