SnapsVisor 24

Snapsvisan: Hutten

Melodi: Hej tomtegubbar

Hej tomtegubbar lyft på huvan
och borsta dammet ur skägget.
Nu ska vi ta och bota snuvan
med extra påtårstillägget.
En extra smutt
uppå en hutt,
den kan på livsandan sätta sprutt.
Hej tomtegubbar öppna slussen
för nu går hutten med bussen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet