SnapsVisor 24

Snapsvisan: Hutten den lilla

Melodi: Vårvindar friska

Hutten den lilla
smakar ej illa
när man den tager
i trevligt lag.
Känslor så ömma
inom oss strömma
sorger vi glömma,
kling!
Vänligt de blicka,
bordets små bloss
en trevlig kväll
de tillönska oss.
Flickor och svenner
livsglädje känner,
skål kära vänner,
skål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet