SnapsVisor 24

Snapsvisan: Hur länge skall på borden

Melodi: Jag minns den ljuva tiden

Hur länge ska på borden
den lilla halvan stå?
Ska snart höras orden:
Låt halvan gå, låt gå!
Det ärvda vikingasinne
till bägarn tår igen,
och helans trogna minne
i halvan går igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet