SnapsVisor 24

Snapsvisan: Höj nu glasen

Melodi: Mors lilla Olle

Höj nu glasen, och drick ur
nu kära bröder står Halvan i tur.
Nubben den giver oss ny energi
säkert den minskar
vårt livs entropi

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet