SnapsVisor 24

Snapsvisan: Hinka lilla pärla

Melodi: Blinka lilla stjärna

Hinka lilla pärla där
du är inte till besvär
Jag är packad, du är grann
är du kvinna eller man?
Hinka lilla pärla där
Jag vet inte vem jag är?

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet