SnapsVisor 24

Snapsvisan: Heliga helan

Melodi: Gud som haver

Jag som haver baren kär,
ser på dig som liten är.
Varmt jag mig mot värden vänder,
hamnar du mot mina tänder.
Halvan kommer, helan går,
glad blir den som helan får.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet