SnapsVisor 24

Snapsvisan: Helan väntar nu

Melodi: Räven raskar över isen

Helan väntar nu på Halvan
Helan väntar nu på Halvan
Låt oss nu, låt oss nu
Helans broder begrava
Och Halvan följer sin broder kär
Har ingen aning om varthän det bär
I magens djup, i magens djup
Han sig med Helan förenar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet