SnapsVisor 24

Snapsvisan: Helan så ensam

Melodi: Mors lilla Olle

Helan så ensam i magen gick,
undrande varför ej sällskap han fick.
Värden, ack säg var är halvan ikväll?
Bed honom komma till oss är du snäll.

Värden ser glasen, ger upp ett skri.
Skyndar sig sedan att fort fylla i.
Nu har den kommit till rätta vår vän,
svep den nu innan den smiter igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet