SnapsVisor 24

Snapsvisan: Helan nalkas

Melodi: Änkevalsen

Helan nalkas
Helan nalkas
skön och sval.
Glasen imma
röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnen
skål för varje år
Inga sorger finnas mer
när Helan går.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet