SnapsVisor 24

Snapsvisan: Helan i magen

Melodi: Mors lilla Olle

Helan så sakta i magen gick.
Undrade varför han sällskap ej fick.
Säg käre vän var är halvan i kväll.
Bed honom komma hitned är du snäll.
Lugn, bara lugn för han kommer snart,
ej har vi glömt honom bara för prat.
Hej alla vänner så lyft era glas.
Visom varandra hur halvan skall tas.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet