SnapsVisor 24

Snapsvisan: Hej Tomtegubbar

Melodi:

Hej, tomtegubbar, lyft på luvan
och borsta dammet ur skägget.
Nu skall vi ta och bota snuvan
med extra påtårstillägget.
En liten smutt, uppå en hutt,
den kan på livsanden sätta sprutt.
Hej tomtegubbar, öppna slussen,
För nu går hutten med bussen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet