SnapsVisor 24

Snapsvisan: Hea gål

Melodi: Helan går

Hea gål
schu hoffa hoffa lalla ej
Hea går
schu hofa hoffa ej
Äså inni hea ha
Älla inna halla ha
Hea gål
schu hoffa hoffa hej!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet