SnapsVisor 24

Snapsvisan: Här uppe i vårt karga land

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Här uppe i vårt karga land
fallera
ej mognar druvan under solens brand
fallera
Nej, här uppe uti Norden
mognar druvan under jorden
av dess ljuva safter njuta vi ibland
fallera
Som en ljungeld genom strupen
kastar vi den svenska supen
den är drycken i järnbärarland
fallera

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet