SnapsVisor 24

Snapsvisan: Halvans lov!

Melodi: Vi klarar oss nog ändå

Vi har sjungit för helan i falsett och i bas
och nu väntar en halva uti våra glas.
Kanhända det retar en del,
men i så fall är det deras eget fel.
Vi med Helan vår törstiga strupe har smort,
och det märks att en underbar nytta den gjort.
Så låt ej Halvan få stå,
vi klarar vår hals, hej då!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet