SnapsVisor 24

Snapsvisan: Halvan

Melodi: Med en enkel tulipan

Nu med en ny och stadig krök
på armen gör vi ett fösök
att lyfta glaset – att lyfta glaset
som står och väntar.
Håll blicken fäst vid glasets rand
och darra inte på hand
nu allesamman – nu allesamman
på munnen gläntar.
En liten nubbe så här placerad
i ena handen sig bättre gör
än tio liter uppå systemet
och inga pengar att köpa för.
Spill inga droppar på ditt bord
och spill ej mer några ord
nu tar vi Halvan – nu tar vi Halvan
som står och väntar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet