SnapsVisor 24

Snapsvisan: Halvan ställer saken rätt

Melodi: Amanda Lundbom

Helan gick i vänstra foten
bom faderia bomfaderalla
Gudskelov så vet vi boten
bomfaderi faderallanlej.
Halvan ställer saken rätt
bom faderi faderallanlej
Hugg i !
På nubbar blir man aldrig mätt
bom faderi faderallanlej.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet