SnapsVisor 24

Snapsvisan: Halvan knappast hunnit sjunka

Melodi: Amanda Lundbom

Halvan knappast hunnit sjunka
Hej skuttiplutt tjodelittan dunka
innan vi ska tersen klunka
Hej pullepitt falleripsan tafs
Kan du sjunga häst, kusk, sits
Hej skuttiplutt tjodelittan vits
HUGG I!!
Då kan du tersen ta med snits
Hej pitteplutt fyllerupsan slips.
(one more time)

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet