SnapsVisor 24

Snapsvisan: Halvan ack du söde lille rare vän

Melodi: Kors på Idas grav

Halvan ack du söde lille rare vän
ska vi nu begynna sypandet igen
fast du svier, vi nock tier
och slår dej i magen ner.
Kryp nu riktigt in ty där kan komma fler.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet