SnapsVisor 24

Snapsvisan: Gula droppar

Melodi: Tomtarnas julnatt

Punschen, punschen rinner genom strupen,
ner i djupen.
Blandas, konfronteras där med supen,
där med supen.
Gula droppar stärker våra kroppar,
PUNSCH, PUNSCH, PUNSCH!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet