SnapsVisor 24

Snapsvisan: Grannas skitihus

Melodi: Byssan lull

Grannas skitihus ha raka ikull
å vårat he står där å lytar.
Bäter ti å ta ein lillan syp,
som ti å va rikit ytan.
Fafa ska sjung
Fafa ska sjung
Fafa ska sjung för tollon sin.

Tattarn ha stuli tupplotji bort
å pottan den gistnar på gärdi.
He finns så myki som e sorgeligt och svårt,
he finns så myki sorger i världin.
Fafa ska sjung …

Tänkin å undrin va öid he sku va
om eldin sku slokin i spisin.
Å int sku vi kun kok å int sku vi kun steik
å int sku vi få mat åt grisin.
Fafa ska sjung …

Byssan lull, kaki byssorna full,
så knyter vi till om kneina.
Så släpper vi opp å så rinner he ner
å så blir du så kakiger om beina.
Fafa ska sjung …

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet