SnapsVisor 24

Snapsvisan: Goda vänner

Melodi: Längtan till landet

Goda vänner, fatten glasen, skåla
må nu sången stiga högt i tak.
Livet sig i glada färger måla,
gott humör är dock en huvudsak.
Hela kvällen skall vi hålla samman
uppå denna stora högtidsdag.
Vi ska festa om i fröjd och gamman,
Skål! Hurra! och sedan helan tag.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet