SnapsVisor 24

Snapsvisan: Gamla vänner

Melodi: Oh my darling

Gamla vänner,
vi som känner
att vår ungdoms ork finns kvar.
Lyft pokalen
här i salen
till en skål för flydda dar.
O vår ungdom
glada ungdom
ta Din bägare i din hand!
Skål för alla,
som här tralla
Skål för gamla vänskapsband!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet