SnapsVisor 24

Snapsvisan: Gällivarevisan

Melodi: Ingen speciell

I Gällivare trakter…
– Äsch: SKÅÅL !

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet