SnapsVisor 24

Snapsvisan: Fyllevisa

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Vi som oss för att glupa satt, supa glatt.
Ty den som försmå sin första tår, törsta får.
Av längtan vi tryckas,
av trängtan att lyckas,
vi nu med bravur häller ur, eller hur.

Vi ger titt och tätt strupen sitt, supen stritt
skall forsa och snart får tarmen vår, varm en tår.
Er öven i seder,
och söven sen ned er,
vid denna protest-bullerfest:
FULL ÄR BÄST!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet