SnapsVisor 24

Snapsvisan: Fyllechaufförernas visa

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Vi alla som har kört oss hit, fallera,
vi avstår helt ifrån att dricka sprit, fallera.
För vi bakom ratten vi dricker blott vatten,
nåt annat hör inte alls hit, fallera.

Vi alla som har kört oss hit, fallera,
vi avstår helt ifrån att dricka sprit, fallera.
Den som vill riskera, med nån kollidera
nej han hör väl inte alls hit, fallera.

Vi alla som har kört oss hit, fallera,
vi avstår helt ifrån att dricka sprit, fallera.
Men om man vill truga, får taxi väl duga.
Då lämnar vi bilen med flit, fallera.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet