SnapsVisor 24

Snapsvisan: Full är bäst

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Vi som oss, för att glupa satt, supa glatt,
ity den som försmår sin första tår, törsta får.
Av längtan vi tryckas, av trängtan att lyckas.
Vi nu med bravur häller ur, eller hur?

Vi ger titt och tätt strupen sitt, supen stritt
skall forsa, och snart får sig tarmen vår varm en tår.
Er öven i seder och söven sen ned er
vid denna protest-bullerfest, full är bäst!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet