SnapsVisor 24

Snapsvisan: Fredmans sång nr 21

Melodi: Fredmans sång nr 21

Så lunka vi så småningom,
från Baccibuller och tumult
när döden ropar: Granne kom,
ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ner,
och du du yngling lyd min lag
den skönsta nymf, som mot dig ler
inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup
nå välan ta dig då en sup
tag dig sen dito en, dito två, dito tre
så dör du nöjdare.

Säg, är du nöjd, min granne, säg?
Så prisa världen nu till slut!
Och vi har en och samma väg,
så följoms åt….. Drick ut!
Men först med vinet , rött och vitt
för vår värdinna bugom oss,
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss!

Tycker du …

5/5 - (1 röster)
» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet