SnapsVisor 24

Snapsvisan: För nubben den gör en så glad

Melodi: Igelkottaskinnet

För nubben den gör en så glad till sinn,
och alla vassa taggarna dom vänder man in.
Och det säjs att de´ gör en starkare,
när man har fått en pilleknarkare.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet