SnapsVisor 24

Snapsvisan: För att människan

Melodi: Bä bä vita lamm

För att människan ska trivas på vår jord
bör man ständigt ha på sitt smörgåsbord:
En stor, stor sup åt far,
en liten sup åt mor
och två små droppar åt lille, lille bror.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet