SnapsVisor 24

Snapsvisan: Fjompe tompe törstig

Melodi: Imse Vimse

Fjompe tompe törstig sitter i en bar
Vickar på stolen o i golvet far
Strax nån fyller på hans glas o sen
Fjompe tompe törstig klättrar upp igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet