SnapsVisor 24

Snapsvisan: Finsk supvisa

Melodi: Ingen speciell

NU!!

Juomalaulo ei-laulajille

HEP!!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet