SnapsVisor 24

Snapsvisan: Fetfatta

Melodi: Och jungfrun hon går i ringen

Så mycket man måste fatta, det blir bara mer!
Ibland har jag svårt att greppa allt nytt som jag ser.
Svag fattningsförmåga har nog även Du.
Men glasen med snaps, ja, dom fattar vi nu!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet