SnapsVisor 24

Snapsvisan: Festus punschvisa

Melodi: Tomtarnas vinternatt

Punschen, punschen,
rinner nerför strupen,
ner i djupen.
Blandas, konfronteras där med supen,
där med supen.
Gula droppar,
stärker våra kroppar,
Punsch, Punsch, Punsch!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet