SnapsVisor 24

Snapsvisan: Festen skall börjas

Melodi: Vårvindar friska

Festen skall börjas
kråset ska smörjas
magen skall få det som den vill ha.

Glasen står fulla
låt sången rulla
Glädjen skall vara gäst här i da.

Glasen i handen fatta och sjung
glöm alla sorger, var bara ung.
Glöm morgondagen.
Tänk blott på magen.
Skål alla vänner! Hej och gutår!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet