SnapsVisor 24

Snapsvisan: Festen kan börja

Melodi: Vårvindar friska

Festen kan börja,
ingen får sörja,
här finns det både
brännvin och mat.
Helan skall tömmas,
sorgerna glömmas
ingen får vara
tråkig kamrat.
Klappa mitt hjärta,
fröjdas min själ,
nubben serveras,
genast,
nåväl!
Nu tar vi supen,
öppna på strupen
gästernas välkomstskål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet