SnapsVisor 24

Snapsvisan: Fans Hämnd

Melodi: Barndomshemmet

När som sädesfälten böja sig för vinden,
står en djävul där och böjer dem tillbaks.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet