SnapsVisor 24

Snapsvisan: Engelsk snapsvisa

Melodi: Helan går

Hell and gore
Chung hop father allan allan lej
Hell and gore
Chong hop father allan lej
On handsome in the hell and tar
Hell are in the half and four
Hell and gore
Chung hop father allan lej.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet