SnapsVisor 24

Snapsvisan: En visa om glögg

Melodi: Nej se det snöar

Vi ser det snöar, vi ser det snöar,
och glöggen därför vi tar.
Vi ser det snöar, vi ser det snöar,
så varmt i magen hurra!
Nu tar vi russinen fram
att krydda den med.
Sedan magen den får,
Och hej vad den mår.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet