SnapsVisor 24

Snapsvisan: En sjöman älskar

Melodi: En sjöman älskar

En sjöman älskar redig bäsk
till vågornas rus.
När stormen skakat bort all läsk
i vindarnas sus:
Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk.
Det kommer snart en igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet