SnapsVisor 24

Snapsvisan: En röd liten fuling

Melodi: En röd liten stuga

Ja, en röd liten fuling vill vi ha på vårt bord
men Kräftans säsong
är inte så lång!
Därför njut utav stunden,
var i smöret som bäst!
Om lagen har lagom sälta, då blir det fest!
Så lyft nu din arm och skåla
sjung Kräftans lov och skråla!
Det får vi alla tåla
för vi vet ju att
till var röd liten fuling tas en klunk i god tro
och vem vet det kan bliva “kvällens clou”.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet