SnapsVisor 24

Snapsvisan: En punsch åt värden

Melodi: Jag ska måla...

Magen är ledsen,
varför stör du mej?
Vill du jag ska hälla någonting i dig?
Många goda droppar har jag ännu kvar.
Låt ej lilla magen, allt ska bli så bra.

Jag ska skåla nu me’ värden meddetsamma,
full av punschen ska du va’.
Att det lenar och är gott det bär besanna:
Du ska punschen ur min flaska genast ha.
Alla huttarna du redan hunnit svepa.
Lilla magen jag ska hälla mer i dig.
Jag ska skåla nu me’ värden meddetsamma
och allt ska bli ljuvt och glatt för mig.

Önska lilla magen
önska nu en till,
gästerna är många och de säkert vill.
Hippans alla stjärnor, partyts alla skott.
Alla kan ju skåla. Magen önska blott.

Om man skålar nu så lär det bli detsamma:
Full av punschen varje da’.
Att man skenar och har fått av allesamman,
gör att ännu mera punsch vill man ha.
Alla slattarna vi redan hunnit supa,
lilla magen, se nu skålar dom igen.
Ja, nu strålar hela världen plötsligt samman,
jag hoppas jag kan stå på benen sen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet