SnapsVisor 24

Snapsvisan: En liden

Melodi: Ingen speciell

En liden, liden en uppå morronen,
och en liden, liden en på aftonen,
och en liden, liden en litta då och litta då
ja, de tycker jag man gott kan få.
(Sjunges om och om igen, fortare och fortare.)

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet