SnapsVisor 24

Snapsvisan: En fabrik

Melodi: Jambalaya

I en fabrik, där finns det sprit obegränsat,
där finns whisky, där finns vodka, där finns cognac.
Att äga den vore som att äga världen;
ta dig en hutt så får du en smutt på lagrets värden.

I en fabrik som den skulle jag vilja arbeta,
bland flaskor dygnet runt jag skulle orka streta.
Som enda lön jag skulle nöja mig med supar,
och lova jobba till jag på min flaskpost stupar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet