SnapsVisor 24

Snapsvisan: Du gamla du fria

Melodi: Du gamla du fria

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du trona på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
jag vet att du är och du blir vad du var,
Ack, jag vill leva, jag vill dö i Norden.
ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära!
Din rätt skall jag värna med håg och med hand,
din fana högt, den bragderika, bära,
din fana högt, den bragderika, bära!

Med Gud skall jag kämpa för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden!
Jag byter dig ej mot allt i en värld,
nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden,
nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet