SnapsVisor 24

Snapsvisan: Dom som är nyktra

Melodi: Du är den ende

Dom som är nyktra har inte så roligt,
dom har bara ansvar och inte nå’t tjolitt-
an-lej-faderulla, men vi som är fulla
vi har bara kul nästan jämt.

Det gör detsamma var vi må va’ gäster.
Ja, till och med lanthushållningssällskapsfester
kan uthärdas med eau-de-vie,
som får månda’n att bli
blott en vag utopi.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet