SnapsVisor 24

Snapsvisan: Doktorns visa

Melodi: Bä bä vita lamm

Blä, blä, vita band
han har flaskan full.
Blä, blä, vita band
han kan knappt stå lull.
Helgdagssup åt far och
helgdagssup åt mor
och två små huttar åt
doktorn som har jour!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet