SnapsVisor 24

Snapsvisan: Diana

Melodi: Diana

Aim såo jang
änd jår såo åold
dis mai darling
aiv biin tåold
ai dåont käär
djast vått dej sej
kåås får evär
ai vill prej
juu änd ai
vill bii äss frii
äss dö bööds ap in dö trii
åo pliis
stej bai mii daijäna

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet