SnapsVisor 24

Snapsvisan: Detta glas akvavit

Melodi: Jungfrun på Jungfrusund

Ingen skänkte mig en sån sekund
som helan gör om en stund.
Å ingen skänkte mig en sån aptit
som detta glas akvavit.
Jag har hållit i mina händer
så mången sup, en i sänder
men ingen, ingen så stor och klar
som helan, som jag nu tar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet